ตรวจผลคะแนนสอบ
ภาควิชาการ
ติดต่อ - สอบถาม      

 

 

ตรวจผลคะแนนสอบภาควิชาการ
ตั้งแต่วันที่ 20 สิงหาคม - 20 พฤศจิกายน 2563

   
เลขประจำตัวประชาชน :  
เลขประจำตัวสอบ :  
 

Server Date : 9/19/2020
Server Time : 5:59:49 AM
Visitor : 1,294,739
User Online : 151
User IP : 164.115.75.243
Operation Closed : 9/2/2563 : 24:00
Administrator : Acting Lt.Chutchavan Suksutthi
Tell : 066-101-0128
Mail : precadet63@crma.ac.th