ตรวจผลคะแนนสอบ
ภาควิชาการ
ติดต่อ - สอบถาม      

 

 

ตรวจผลคะแนนสอบภาควิชาการ
ตั้งแต่วันที่ 20 สิงหาคม - 20 พฤศจิกายน 2563

   
เลขประจำตัวประชาชน :  
เลขประจำตัวสอบ :  
 

Server Date : 10/28/2020
Server Time : 6:24:19 AM
Visitor : 519,853
User Online : 255
User IP : 164.115.75.243
Operation Closed : 9/2/2563 : 24:00
Administrator : Acting Lt.Chutchavan Suksutthi
Tell : 066-101-0128
Mail : precadet63@crma.ac.th