ตรวจสอบสนามสอบพิมพ์บัตรประจำตัวสอบ   แผนผังสนามสอบ   ระเบียบการรับสมัคร   ติดต่อ - สอบถาม      

 

ตรวจสอบสนามสอบ

     เพื่อปฏิบัติตามมาตรการการควบคุม และป้องกันการระบาดของไวรัสโควิด-19
คณะกรรมการได้กำหนดสนามสอบ โดยแบ่งเป็น 8 สนามสอบ ดังนี้.-
 
   
ภาคกลาง  : กรุงเทพฯ / มหาวิทยาลัยรามคำแหง (บางนา)
  : ปทุมธานี / มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
ภาคเหนือ  : เชียงใหม่ / โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ
  : พิษณุโลก / โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  : นครราชสีมา / มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
  : ขอนแก่น / โรงเรียนขามแก่นนคร
ภาคใต้  : นครศรีธรรมราช / วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช
  : สงขลา / โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ

ผู้สมัครกรุณาตรวจสอบสนามสอบ การกำหนดวันสอบอย่างเป็นทางการ และพิมพ์บัตรประจำตัวสอบใหม่ ทางเว็บไซต์ รับสมัคร http://precadet63.crma.ac.th

 


    ดาวน์โหลดเอกสาร แนวทางการสอบสัมภาษณ์ พิจารณาบุคคล
          เข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหารในส่วนของกองทัพบก ประจำปี 2563


     แนะนำหนังสืออ่านประกอบ การสอบวิชาสังคมศึกษา
 

 

 

 

 

 

Server Date : 3/6/2563
Server Time : 8:57:18
Visitor : 236975
User Online : 26
User IP : 164.115.75.243
Operation Closed : 9/2/2563 : 24:00
Administrator : Acting Lt.Chutchavan Suksutthi
Tell : 066-101-0128
Mail : precadet63@crma.ac.th