กองทัพบก และโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
กำลังประชุมเพื่อพิจารณาแนวทาง
การจัดสอบภาควิชาการนักเรียนเตรียมทหาร
ในส่วนของกองทัพบก ประจำปี 2563
หากมีข้อมูลที่แน่ชัดแล้ว
จะประกาศแจ้งให้ทราบ
ผู้สมัครสอบ กรุณาติดตามข่าวสาร
ทางเว็ปไซต์ รับสมัคร

http://precadet63.crma.ac.th

 

 

 


    ดาวน์โหลดเอกสาร แนวทางการสอบสัมภาษณ์ พิจารณาบุคคล
          เข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหารในส่วนของกองทัพบก ประจำปี 2563


     แนะนำหนังสืออ่านประกอบ การสอบวิชาสังคมศึกษา
 

 

 

 

 

 

Server Date : 8/4/2563
Server Time : 8:02:18
Visitor : 165060
User Online : 12
User IP : 164.115.75.243
Operation Closed : 9/2/2563 : 24:00
Administrator : Acting Lt.Chutchavan Suksutthi
Tell : 066-101-0128
Mail : precadet63@crma.ac.th