ตรวจสอบผลคะแนน
ภาควิชาการ
ติดต่อ - สอบถาม      

 

 

ติดต่อ - สอบถาม
การตรวจผลคะแนนภาควิชาการกองยุทธการและการข่าว โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
99 ถนนสุวรรณศร ตำบลพรหมณี
อำเภอเมือง จังหวัดนคนายก (26001)
โทร 037 393010 - 4 ต่อ 62125
 

Server Date : 9/19/2020
Server Time : 7:28:08 AM
Visitor : 1,295,386
User Online : 162
User IP : 164.115.75.243
Operation Closed : 9/2/2563 : 24:00
Administrator : Acting Lt.Chutchavan Suksutthi
Tell : 066-101-0128
Mail : precadet63@crma.ac.th