ตรวจผลคะแนนสอบ
ภาควิชาการ
ติดต่อ - สอบถาม      

 

 

จำเลขประจำตัวสอบไม่ได้
ค้นหาเลขประจำตัวสอบ

   
เลขประจำตัวประชาชน
ผู้เข้าสอบ
 
เลขประจำประชาชน
บิดาผู้ให้กำเนิด
 
 

Server Date : 9/19/2020
Server Time : 5:24:54 AM
Visitor : 1,294,486
User Online : 160
User IP : 164.115.75.243
Operation Closed : 9/2/2563 : 24:00
Administrator : Acting Lt.Chutchavan Suksutthi
Tell : 066-101-0128
Mail : precadet63@crma.ac.th