ประกาศผลสอบรอบสุดท้าย
วันศุกร์ที่ ๑๗ ก.ค.๖๓
สถานที่รายงานตัวเลือกโปรแกรม
วันจันทร์ที่ ๒๐ ก.ค.๖๓
สถานที่ทำสัญญามอบตัว
วันศุกร์ที่ ๓๑ ก.ค.๖๓
พิมพ์บัตร
ประจำตัวสอบ
  ระเบียบการรับสมัคร   ติดต่อ - สอบถาม

 

 

 

พิมพ์บัตรประจำตัวสอบสำหรับการสอบรอบสอง

สำหรับผู้สมัครสอบที่ บัตรประจำตัวสอบเก่า ชำรุด สูญหาย

เลขประจำตัวประชาชนผู้สมัคร 

 

 

 

 

 

 

Server Date : 7/14/2020
Server Time : 10:09:30 AM
Visitor : 310,324
User Online : 10
User IP : 164.115.75.243
Operation Closed : 9/2/2563 : 24:00
Administrator : Acting Lt.Chutchavan Suksutthi
Tell : 066-101-0128
Mail : precadet63@crma.ac.th