ตรวจสอบผลคะแนน
ภาควิชาการ
ติดต่อ - สอบถาม      

 

 

ตรวจผลคะแนนภาควิชาการ
ได้ตั้งแต่วันที่ ๒๐ สิงหาคม - ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๓

 
กองยุทธการและการข่าว โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
99 ถนนสุวรรณศร ตำบลพรหมณี
อำเภอเมือง จังหวัดนคนายก (26001)
โทร 037 393010 - 4 ต่อ 62123


 

Server Date : 8/11/2020
Server Time : 1:51:51 PM
Visitor : 553,128
User Online : 252
User IP : 164.115.75.243
Operation Closed : 9/2/2563 : 24:00
Administrator : Acting Lt.Chutchavan Suksutthi
Tell : 066-101-0128
Mail : precadet63@crma.ac.th