การสมัครนักเรียนเตรียมทหาร ในส่วนของกองทัพบก ประจำปี 2563

พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ คลิกที่นี่

ผู้สมัครระหว่างวันที่ 3 - 18 ม.ค.63 ให้ดำเนินการตามขั้นตอนการยืนยัน
      การบันทึกข้อมูล ให้เรียบร้อยก่อนการกำหนดสนามสอบ ดูบัญชีรายการ
      ผู้สมัครที่่ยังไม่ยืนยันการบันทึกข้อมูล คลิกที่นี่

ผู้สมัครที่ Upload ภาพถ่ายไม่ถูกต้องตามระเบียบการรับสมัคร
      ให้ส่งภาพถ่ายที่ถูกต้องตามระเบียบการรับสมัคร โดยส่งทาง Email
      ไปที่ precadet63@crma.ac.th พร้อมทั้ง แจ้งหมายเลขประจำตัว
      ประชาชนของผู้สมัคร เพื่อดำเนินการแก้ไขภาพถ่ายให้เรียบร้อย
      ก่อนการกำหนดสนามสอบ รายชื่อผู้สมัครที่ภาพถ่ายไม่ถูกต้อง คลิกที่นี่

 

 

 


    ดาวน์โหลดเอกสาร แนวทางการสอบสัมภาษณ์ พิจารณาบุคคล
          เข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหารในส่วนของกองทัพบก ประจำปี 2563


     แนะนำหนังสืออ่านประกอบ การสอบวิชาสังคมศึกษา
 

 

 

 

 

 

Server Date : 26/2/2563
Server Time : 13:49:32
Visitor : 103475
User Online : 21
User IP : 164.115.75.243
Operation Closed : 9/2/2563 : 24:00
Administrator : Lt2.Chutchavan Suksutthi
Tell : 066-101-0128
Mail : precadet63@crma.ac.th