ตรวจผลคะแนนสอบ
ภาควิชาการ
ติดต่อ - สอบถาม      

 

 

ข้อกำหนดในการเข้าตรวจผลคะแนนสอบภาควิชาการ

ใช้เลขประจำตัวประชาชนผู้เข้าสอบ เป็น Username
ใช้เลขประจำตัวสอบ เป็น Password
สามารถเข้าตรวจผลคะแนนได้ ไม่เกิน 3 ครั้ง
กรณีจำเลขประจำตัวสอบไม่ได้ คลิกที่นี่
อ่านข้อกำหนดเข้าใจแล้ว


ผู้สมัครสอบเข้าตรวจผลคะแนนแล้ว 4,152 รายกองยุทธการและการข่าว โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
99 ถนนสุวรรณศร ตำบลพรหมณี
อำเภอเมือง จังหวัดนคนายก (26001)
โทร 037 393010 - 4 ต่อ 62125


 

Server Date : 10/28/2020
Server Time : 6:52:57 AM
Visitor : 1,400,170 + 520,212
User Online : 251
User IP : 164.115.75.243
Operation Closed : 9/2/2563 : 24:00
Administrator : Acting Lt.Chutchavan Suksutthi
Tell : 066-101-0128
Mail : precadet63@crma.ac.th